Dom Pomocy Społecznej w Strzałkowie

WIZYTA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ WŁADYSŁAWA KOŚNIAK-KAMYSZ – 6.05.2014