Dom Pomocy Społecznej w Strzałkowie

RODO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), Dom Pomocy Społecznej w Strzałkowie jako administrator danych osobowych informuje:

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie jest Pan Sławomir Laskowski. Można się z nim kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, którego dokonuje DPS Strzałkowo.  Z inspektorem można się kontaktować drogą mailową: iod@selcom.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 509 776 801.

Spełniając obowiązek informacyjny, o którym mowa jest w art. 13 i art. 14 RODO zamieszczamy poniżej klauzule informacyjne związane z przetwarzaniem danych osobowych: