Dom Pomocy Społecznej w Strzałkowie

Stowarzyszenie „Gramy dalej”

tak to się zaczęło

Stowarzyszenie Towarzystwo Sportowo – Kulturalne „Gramy Dalej” powstało w grudniu 1998 roku przy Domu Pomocy Społecznej. Grupę założycielską stanowili pracownicy różnych instytucji pomocowych oraz przedstawiciele lokalnych samorządów. W statutowych założeniach Towarzystwo określiło swoje działania jako realizację integracyjnych form usług o charakterze sportowo – kulturalnym, socjalnym i edukacyjnym na rzecz osób niepełnosprawnych oraz lokalnej społeczności. Obecnie Stowarzyszenie skupia 30 członków.

działalność sportowo-kulturalna, socjalna i edukacyjna

Przez 16 lat Stowarzyszenie współorganizowało Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej. Obecnie (od 2007 roku) organizuje Powiatowy Halowy Turniej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych, którego celem jest wyrównywanie szans życiowych osób niepełnosprawnych poprzez możliwość rozwijania i sprawdzania swoich umiejętności sportowych, a tym samym zwiększenie szans na niezależne, samodzielne i aktywne życie.

Towarzystwo jest współorganizatorem Powiatowych Obchodów Międzynarodowego Dnia Osoby Niepełnosprawnej. W tym dniu cały świat mówi o osobach niepełnosprawnych, o ich problemach, planach i marzeniach. Poprzez uczestnictwo w spotkaniu osoby niepełnosprawne pokazują, że nie należy zamykać się w czterech ścianach, że można być pełnoprawnym członkiem lokalnej społeczności.

promocja zdrowego i aktywnego stylu życia, poznanie walorów turystycznych i krajoznawczych gminy Strzałkowo oraz Spotkania Mikołajkowo – Świąteczne jako pielęgnowanie tradycyjnych form obchodzenia świąt, przekazywanie barwnych i ciekawych zwyczajów, obrzędów, w atmosferze wzajemnej życzliwości i rodzinnych więzi.

Stowarzyszenie czynnie włącza się w organizację Zjazdu Rodzin Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Strzałkowie. Dbając o nawiązywanie i zacieśnianie kontaktów rodzinnych mieszkańców Domu, organizowane są spotkania z bliskimi, przyjaciółmi, członkami rodzin. W tym roku odbył się jubileuszowy XV zjazd. Uczestniczyło w nim ponad 500 osób.