Dom Pomocy Społecznej w Strzałkowie

Oferta

Dom Pomocy Społecznej w Strzałkowie przeznaczony jest dla osób dorosłych (mężczyzn) z niepełnosprawnością intelektualną i świadczy usługi w oparciu o indywidualny plan wsparcia mieszkańca m.in:

• w zakresie potrzeb bytowych: miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież, obuwie, utrzymanie czystości,

• opiekuńcze, polegające na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych,

• wspomagające, polegające na umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej (biblioterapia, terapia gospodarstwa domowego, terapia ogrodnicza, terapia plastyczna) podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu (gry i zabawy, fizjoterapia, rajdy piesze i rowerowe, turnieje sportowe), umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych (wyjazdy do kina, teatru, wycieczki krajoznawcze, pielgrzymki do miejsc kultu religijnego, pikniki w gospodarstwach agroturystycznych, okolicznościowe imprezy integracyjne),

• zapewnienie dostępu do usług pielęgniarskich, lekarza rodzinnego oraz lekarzy specjalistów,

• zapewnienie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu i systematycznych spotkań Rady Mieszkańców z dyrekcją domu,

• stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną, działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca domu (w miarę jego możliwości),

• otoczenie i budynki pozbawione są barier architektonicznych, wokół znajduje się dużo terenów zielonych, boisko do gry w piłkę nożną.

• budynki wyposażone są w system przyczynowo-alarmowy oraz system alarmu przeciwpożarowego,

• do dyspozycji mieszkańców pozostają: 1,2 i 3-osobowe pokoje (powierzchnia i wyposażenie spełniają wymagane standardy), pokoje dziennego pobytu, jadalnie, gabinet medycznej pomocy doraźnej, pomieszczenia do terapii i rehabilitacji, miejsce kultu religijnego, pokój gościnny, kuchenki pomocnicze oraz pomieszczenia do prania i suszenia, toalety i łazienki, samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych,

• usługi świadczy wykwalifikowany personel opiekuńczo-terapeutyczny: specjaliści-koordynatorzy, pracownicy socjalni, terapeuci, opiekunowie, pokojowi.